Norska offshorerederier skriver kontrakt för miljarder

En sammanställning genomförd av nyhetssajten Petromaritim visar att sammanlagt 70 norskägda supplyfartyg under året har tilldelats kontrakt eller förlängt pågående uppdrag för oljeindustrin. Bland de 13 offshorerederier som är med i undersökningen har Farstad Shipping i Ålesund och Dof i Bergen varit mest framgångsrika, bolagen har skrivit långtidskontrakt för sammanlagt 28 supplyfartyg. Siem Offshore, Solstad Offshore och Deep Sea Supply följer därefter, rederierna har skrivit kontrakt för sammanlagt 26 fartyg.– I år har det varit mycket aktivitet, men efter sommaren har det lugnat ner sig. Det beror i huvudsak på den svaga marknaden. Oljebolagen vill gärna skriva långtidskontrakt men redarna väntar på att de låga raterna ska öka. Det är inte säkert att raterna ökar nämnvärt nästa år, men utsikterna för bättre rater 2012 är goda, säger Marius Gard, oljeserviceanalytiker på Carnegie, till Petromaritim.Mäklarhuset Hagland är ännu mer pessimistiska, men tror liksom Carnegie att raterna ökar under 2012.De mest eftertraktade fartygen under året för att serva oljeindustrin har varit ankarhanterare. Oljebolagen har kontrakterat 25 PSV-fartyg (Platform Supply Vessel), AHTS-fartyg (Anchor Handling Tug Supply), nio CSV-fartyg (Construction Supply Vessel) och sex andra typer av fartyg, däribland ROV-fartyg (Remotely Operated Vehicle).Petrobas är den enskilt största kunden med 30 kontrakteringar, följt av Statoil med sju kontrakteringar. På den brasilianska sockeln har kontrakt skrivits om totalt NOK 13 miljarder.