Norges rederiförbund satsar på en klimatneutral flotta till år 2050.

Fotograf: Norges rederiförbund

Kategori: Miljö

Norsk sjöfart siktar på nollutsläpp av växthusgaser

Den norska fartygsflottan ska bli klimatneutral till år 2050. Det är ett av målen som Norges rederiförbund sätter upp för att minska bidragen till växthuseffekten.

Norska rederier har genom sin branschorganisation Norges rederiförbund satt upp fyra mål för att komma tillrätta med sina utsläpp av växthusgaser. Målen lanserades nu i maj:

  • Medlemmarna ska halvera utsläppen av växthusgaser till år 2030, jämfört med utsläppen för 2008.
  • Från 2030 ska Norges rederiförbunds medlemmar endast beställa fartyg med teknologi för nollutsläpp.
  • Från 2050 ska den norska fartygsflottan vara klimatneutral.
  • Norges rederiförbund ska verka för ett internationellt förbud från år 2050 för bränsle som inte är klimatneutralt.

”Tar ledande roll”

Harald Solberg, vd för Norges rederiförbund, säger i en kommentar på organisationens hemsida att den norska sjöfarten i och med detta tar en ”ledande roll” genom att sätta ambitiösa mål för utvecklingen av ny och lönsam grön teknik, och att man samtidigt ser stora affärsmöjligheter.

– Vi har höga ambitioner, även inom områden som idag inte har kommersiellt tillgängliga tekniska lösningar. Vi tror att ambitiösa mål kommer att bidra till att påskynda den nödvändiga utvecklingen. Det innebär att hela industrin, i samarbete med myndigheterna, både nationellt och internationellt, måste engagera sig att utveckla nya lösningar.

”Skapar affärsmöjligheter”

– Vi kan uppnå globala klimatmål samtidigt som vi skapar affärsmöjligheter. Vi har redan åstadkommit mycket, och nu vill vi göra ännu mer, säger Harald Solberg.

Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen av växthusgaser halveras inom tio år, och upphöra helt till år 2050.