Norsk-rysk studie om offshore i Barents Hav

Projektet Barents hav 2020 om säkra olje- och gasaktiviteter i Barents hav har nu presenterats vid en konferens i Moskva – mer än 100 norska och ryska experter har samverkat och de kommer med ett flertal rekommendationer till ländernas regeringar och industri. De ger bland annat rekommendationer kring hur man kan applicera nuvarande standarder för olje- och gasaktiviteter, nya designstandarder för offshoreenheter som ska klara stora ismassor och standarder för risk management när det gäller brand- och explosionsrisker vid borrning, produktion och lagringsenheter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.