Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: RoRo | Hamn/Logistik

Norsk charter för Link Star

Baltic Line fördubblar kapaciteten och räknar med förskjutningar av godsströmmar från lastbil till fartyg.

Norska Nor Lines A/S hyr in åländska Godby Shippings roro-fartyg Link Star för sin Baltic Line-trafik. Kapaciteten på linjen fördubblas därmed, eftersom även linjens nuvarande fartyg, torrlastaren med sidoport Baltic Betina, kommer att fortsätta i trafik för Baltic Line. Baltic Line Finland Oy är agent för Nor Lines A/S i Finland och Baltikum.

Tomas Uschanow, vd för Baltic Line Finland Oy, säger till Sjöfartstidningen att Link Star förväntas vara ett lämpligt fartyg för linjen tack vare sin sidoport.

– En del av våra kajer i Norge är bara 20 till 30 meter långa och där lossar vi med sidoport.

1+1 år

Tomas Uschanow säger vidare att Link Star hyrs in för 1+1 år. Trafiken för Baltic Line inleds första veckan i mars. Hamnarna i fartygets turlista är Åbo, Swinoujscie, Fredericia, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Grenå/Hundested. Eftersom en rundresa tar 14 dagar per fartyg blir det veckofrekvens på linjen efter introduktionen av Link Star.

– Dessutom har våra kunder nu möjlighet att skeppa gods direkt från Åbo till Swinoujscie och Fredericia. Vi tror att de godsströmmar som nu delvis går via Baltikum till Polen och via Sverige till Danmark kommer att flyttas till en miljövänligare direkt fartygstrafik, vilket industrin uppskattar, påpekar Tomas Uschanow.

Inkörd linje

Linjen Baltic Line har opererats mellan Finland och Norge i över 30 år. Enligt Tomas Uschanow betjänar den hela Finlands industri. I vardera riktningarna skeppas bland annat skogsprodukter, stål, kemikalier, containrar, båtar och projektlaster. Med ett roro-fartyg blir det möjligt att även lasta rullande gods.

– Totalt innebär tilläggskapaciteten att godsvolymerna ökar med 100.000 ton per år, vilket utgör ett betydelsefullt tillägg även för Åbo hamn, säger Tomas Uschanow.