Fotograf: Buksér & Bjerging

Kategori: Fartygsaffärer | Hamn/Logistik | Specialfartyg

Norsk bogserbåt får svensk flagg

En av norska Buksér & Bjergings båtar kommer att få svensk flagg – vilken är ännu inte bestämt. Rederiet har redan en svenskflaggad bogserbåt och har ytterligare kopplingar till Sverige genom att en av Buksér & Bjergings eskortbogserare är stationerad i Stenungsund.

Sedan många år har rederiets Bruse – som är stationerad i Brevik och jobbar som eskortbogserare i Oslofjorden – haft svensk flagg. Nu kommer alltså ytterligare en båt att registreras i Sverige.

– Huvudskälet är att vi har bra svenskt sjöfolk anställda och då passar det bra med att flagga om ytterligare en båt, säger Vetle Sverdrup på Buksér & Bjerging.

Totalt har rederiet 15 till 20 svenska ombordanställda.

Två LNG-båtar på gång

Buksér & Bjerging som etablerades för 100 år sedan driver i dag en flotta på 42 enheter bestående av bogserbåtar, arbetsbåtar, offshorefartyg och en pontonkran. I flottan ingår fem nybyggen, varav två blir världens första LNG-drivna bogserbåtar.

Reda svenskflaggade Bruse är en ADT (Azimut Tractor Drive) eskortbogserare med en bollard pull (dragkraft) på 35 ton, och är byggd 1981. Norskflaggade Bess med stationeringsort Stenungsund är en FFVT (Fin First Voith Tractor) eskortbogserare med en bollard pull på 52 ton, och är byggd 1994.

Röda rötter

Buksér & Bjerging ingick i den norska intressentgrupp som 1987 tog över huvudägandet i svenska Röda Bolaget som 1999 såldes till A.P Møller-Mæersk-koncernens Svitzer.

En del av de dåvarande bogserbåtarna i Röda Bolagets flotta finns nu i Buksér & Bjergings flotta.