Fotograf: Norrköpings Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Norrköpings hamn hub i feedersatsning

Green Carrier satsar på shortsea-transporter mellan Sverige och kontinenten och använder Norrköpings hamn som hub.

Speditören Green Carrier kommer att inleda feeder-trafik mellan Polen och Sverige med hjälp av contanerrederiet Seago Line, ett dotterbolag till Maersk Line.

– Vi bygger konceptet på feederfartyg som går en gång i veckan mellan Gdansk i Polen och Norrköping. På dessa fartyg lastar vi containers som har samlastats på vår egen terminal i Polen. När de ankommer Norrköping kan vi köra ut en container direkt till importören eller låta styckegodset gå ut till kund på en lastbilsslinga, säger Stefan Larsen, Ocean Manager på Green Carrier Freight Services.

Viktigt för miljön

Sjöfarten har alltid spelat en viktig roll för långa transporter. Men i och med ett högre miljömedvetande visar fler och fler aktörer intresse för kortare fartygstransporter för att minska belastningen på miljön och vägnäten.

– Seago Line är ett kortsjörederi som tror mycket på att utveckla denna typen av affärer. Traditionellt är trafiken till och från Medelhavet där vi har våra stora volymer, men på senare år har vi sett intresset och trafiken i närområdet öka betydligt. Inte minst då för vår direktlinje mellan Gdansk och Norrköping, säger Jesper Sundsten, marknadschef på Seago Line Scandinavia.

– Det är kul och spännande att Green Carrier nu gör en satsning på denna korridor, och särskilt att de inte bara fokuserar på traditionell containertrafik utan lanserar ett helhetskoncept som erbjuder lastbilstransportens flexibilitet kombinerat med sjötransportens miljöfördelar.

Bra demografiskt läge

Även Norrköpings hamn är glada att få vara en del av satsningen:

– Vi är naturligtvis väldigt glada att Green Carrier valt Norrköpings hamn för denna satsning som har framtiden för sig säger Magnus Grimhed, affärsutvecklare på Norrköpings Hamn.

– Det bekräftar vår funktion som en modern och kundanpassad hamn med ett otroligt bra geografiskt och demografiskt läge. Från Norrköping har vi 16 mil till Stockholm, 12 mil till Örebro, 14 mil till Eskilstuna och 17 mil till Jönköping bara för att nämna några intressanta destinationer. När vi blickar framåt och ser möjligheterna med den elektrifierade järnvägen som Kardonbanan innebär, så blir det än mer intressant.