Norges Rederiforbund positivt till ny transportplan

Den norska regeringen har nu presenterat en nationell transportplan för 2010–2019 – staten ökar sina anslag till sjötransporter och maritim infrastruktur från NOK 703 miljoner till 1.085 miljoner per år. Norges Rederiforbund menar att transportplanen är på rätt kurs och framhåller flera positiva delar i planen, bland annat den årliga avgiftslättnaden på NOK 115 miljoner för sjötransporter, effektivisering av lotstjänsten och utvidgning av lotsfria seglingskorridorer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.