Norge pressar på för minst tio timmars vila

Den norska regeringen pressar nu på för minst tio timmars sammanhängande vila per dygn i kommande revision av IMO:s arbets- och vilotidsregler. Regeringen vill att Sjøfartsdirektoratet kontaktar andra länder för att söka stöd för sin position till ett STCW underkommittémöte i IMO i september, där revideringar av bestämmelserna ska diskuteras. Själva beslutet om revideringarna sker nästa år.– Vilotiden är en svår fråga inom EU eftersom stora sjöfartsnationer som Grekland vill att vilotiden ska hållas nere, säger statssekreterare Rikke Lind vid närings- och handelsdepartementet, till nätsajten e24.no.Det norska sjöofficersförbundet är kritiskt mot nuvarande regler om ett minimum som ger möjlighet att dela tiotimmarsperioden i två delar, varav den ena måste bestå av minimum sex timmars sammanhängande vila. Sjöofficersförbundet hävdar då att sjömän kan tvingas arbeta i 18 av dygnets 24 timmar. Förbundet stödjer därför regeringens initiativ om en sammanhängande vila på tio timmar per dygn. – Vid många av de internationella olyckorna som inträffat på senare tid, har det varit fråga om direkt utmattning med folk som bland annat somnat på vakten, säger Johnny Hansen från Norsk Sjømannsforbund, till e24.no.Om man tittar konkret på bidragande faktorer till navigationsolyckor mellan åren 1999–2008, utgjorde utmattning 50 procent av fallen. Norges Rederiforbund är emot ett system med tio timmars sammanhängande vila eftersom det hotar arbetstidsflexibiliteten. Inom offshore är det till exempel vanligt med ett vaktssystem som innebär sex timmars arbete och sex timmars vila, på ett dygn blir det då tolv timmars vila och tolv timmars arbete.– Vi menar att så länge vi praktiserar de reglerna som gäller, så är sjömännen säkra. Regeringen är upptagna av den globala flottan, säger advokat Edit Midelfart från Rederiforbundet.Den svenska regeringen stödjer EU:s hållning i vilotidsfrågan. – Vilotidslagstiftningen är en kompetensfråga som hanteras i Bryssel, utkomsten därifrån blir därför en enskild medlemsnations hållning i IMO, säger Sture Wahlquist, byrådirektör vid transportstyrelsens sjöfartsavdelning.Under sommaren hölls ett expertgruppsmöte i Bryssel kring arbets- och vilotidsreglerna. SST har förgäves sökt den svenske representanten Göran Tibblin från Transportstyrelsen.Vid Sveriges Redareförening har man inte fått besked om utfallet vid expertgruppsmötet, men betonar liksom norska Rederiforbundet att flexibilitetsaspekten är viktig. – Det finns två läger i EU, de som förespråkar flexibilitet och de som stödjer tio timmars sammanhängande vila. Redarna stödjer det förstnämnda, och det kan vara flera orsaker till varför man behöver flexibilitet; det kan vara ankring, hamnstatskontroller, väntetider vid lastning/lossning, etc. Nationer med mycket små- och kusttonnage, som Danmark, Tyskland och Holland, är emot tio timmars sammanhängande vila, säger Tryggve Ahlman, ansvarig för Sjösäkerhet och Teknik vid Sveriges Redareförening.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv
  • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.