Nordland drogs flott

Den 13 oktober 2010 på kvällen drog Alfons Håkans bogserare Fart och Hurtig flott det holländska lastfartyget Nordland efter grundstötningen i Åbolands skärgård natten innan.– Hon satt som på berget och våra bogserare fick dra på för fullt samtidigt som fartyget hjälpte till med sin egen maskin, säger sjökapten Joakim Håkans som ledde operationen.Nordland flöt igen klockan 19.15 lokal tid och ankrades därefter för inspektion av skadorna. Efter dykarinspektion gav sjöfartsmyndigheterna klartecken för fartyget att ta sig till närmaste hamn för egen maskin. Nordland anlände till Nådendal tidigt på morgonen den 14 oktober, där det beslutas om var fartyget ska repareras.Dykarinspektionen på haveriplatsen visade att skadorna i fören är ganska omfattande. Förpiken och några bottentankar vattenfylldes och bogpropellerrummet fick en läcka som kunde kontrolleras med pumparna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.