Nordkoreanskt lastfartyg kapat

Lastfartyget M/V Rim kapades i Adenviken i går morse, norr om den rekommenderade transitkorridoren (IRTC). Fartyget, 4.800 brutto, är flaggat i Nordkorea och ägs av White Sea Shipping i Libyen. De amerikanska enheterna örlogsfartyget USS Porter – som samarbetar med EU Navfor – samt en helikopter från USS Farragut, som ingår i specialstyrkan CTF 151, bekräftar att fartyget kapats. Det finns inga uppgifter om var besättningen är hemmahörande.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.