Fotograf: Viking Line

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Nordisk miljöteknik på Viking Glory

Viking Line uppger att det miljösmarta nybygget Viking Glory utrustas med miljöteknik från flera nordiska företag.

Bland de företag som i samarbete med Viking Line utvecklar miljöteknik till nybygget finns ABB, Climeon, Wärtsilä, Projektia och Deltamarin.

10 procent

Viking Lines målsättning är att Viking Glory ska förbruka 10 procent mindre bränsle än rederiets för närvarande nyaste fartyg Viking Grace som kom i trafik 2013 och är något mindre.

– Viking Line går i bräschen för hållbar sjöfart, vilket märks både i designen och konstruktionen av våra nya fartyg. De tekniska innovationer som vi nu testar och utvecklar med våra samarbetspartners är en viktig grund för framtidens skärgårdsupplevelser, säger Gustaf Eklund, Head of Business Development Viking Line, i ett pressmeddelande.

Azipod

Viking Glory utrustas med ABB:s Azipod-roderpropellersystem, vilket uppges spara tid och energi vid manövrering. Med hjälp av Azipod-enheterna kommer Viking Glory att kunna vända snabbare i hamnarna. Skrovets utformning minskar motståndet med cirka 8 procent jämfört med en design med traditionell propeller, vilket reducerar bränsleförbrukning och utsläpp.

Spillvärme

Ett energiåtervinningssystem från svenska Climeon ska konvertera maskinernas spillvärme till elektricitet. Systemet kan generera upp till 40 procent av den el som används i den kommersiella verksamheten ombord.

Vidare får nybygget ett dynamiskt ventilations- och belysningssystem, som styrs av rederiets bokningssystem. De hytter som inte är bokade under resan går automatiskt ner i energisparläge med minimerad luftkonditionering och uppvärmning.

Flerbränslemotorer

I likhet med Viking Grace får Viking Glory ett gas-elektriskt maskineri. Enligt rederiet blir Viking Glory det första fartyget i världen som utrustas med huvudmaskiner av typen Wärtsiläs 31DF. De uppges ha den lägsta bränsleförbrukningen men samtidigt den högsta cylindereffekten inom sitt segment. Maskinerna på både Viking Grace och Viking Glory drivs med LNG och kan även drivas med biogas när det blir möjligt.

Spillkyla

Viking Glory blir först i världen med att utnyttja spillkyla från LNG för luftkonditionering och kylutrustning ombord.

– Att kunna ta tillvara på spillkyla för att hålla kyldiskar, kylrum och andra specialutrymmen kalla är både innovativt och mycket klimatsmart. Tekniken har vi på Viking Line utvecklat i nära samarbete med Wärtsilä, Projektia och Deltamarin, säger Kari Granberg, Viking Lines projektchef för Viking Glory.

I trafik 2021

Viking Lines nya fartyg Viking Glory byggs för närvarande på varvet Xiamen i Kina. Hon inleder 2021 trafik på linjen Stockholm–Åland–Åbo och övertar Amorellas kvällsavgångar från Stockholm.

Bil- och passagerarfärjan Viking Glory blir 218 meter lång och får bruttot 63.000. Passagerarkapaciteten blir 2.800 passagerare och lastkapaciteten på bildäck 1.500 filmeter.