Fotograf: DS Norden

Kategori: Tank | Säkerhet

Norden-fartyg attackerat

Danskflaggade produkttankern Nord Nightingale har blivit attackerad av pirater i Indonesien, som är det område i världen där flest antal piratangrepp ägde rum under årets första nio månader.

Attacken mot Nord Nightingale uppges ha inträffat i början av oktober, då produkttankern låg för ankar utanför Jakarta.

Angreppet avbröts

Enligt en nyligen publicerad rapport från säkerhetskonsultföretaget AKE Maritime ska tre män då ha försökt borda fartyget, men blivit avskräckta och lämnat fartyget tomhänta efter att besättningen upptäckt angreppet och slagit larm.

”Pirater fortsätter regelmässigt att attackera fartyg i vattnen i och omkring Indonesien, vilket myndigheterna reagerar lite olika på. Det är sannolikt att en mängd attacker äger rum utan att de rapporteras”, skriver AKE Maritime i rapporten.

Enligt TradeWinds uppger AKE:s säkerhetsanalytiker Rory Lamrock att nästan samtliga attacker i Indonesien är av typen ”smash and grab”, som görs mot fartyg som ligger förtöjda i hamn eller på annan ankringsplats.

Knivar och macheter

Uttalandet bekräftas av den senaste rapporten från International Maritime Bureau (IMB), där det framgår att de indonesiska attackerna utförs av pirater/rånare beväpnade med knivar och/eller macheter och sällan med skjutvapen. IMB uppger att de flesta attackerna sker nattetid, och att piraterna/rånarna i regel avbryter attackerna när de upptäcks.

Från januari till och med september inträffade 68 piratattacker i Indonesien, vilket kan jämföras med att det under samma tidsperiod inträffade 29 attacker utanför västafrikanska Nigeria och tio attacker i vattnen utanför östafrikanska Somalia.

Produkttankern Nord Nightingale är byggd 2008, är på 38.431 dwt och opereras av det danska rederiet DS NORDEN.