Fotograf: Jörgen Språng

Kategori: Arbetsmarknad | Folk/företag

Nordcrewing fixar jobb till permitterade sjömän

Med många upplagda färjor och ett stort antal uppsagda eller permitterade sjömän ser rekryteringsföretaget Nordcrewing en möjlighet att erbjuda arbetskraft till rederier som har problem med besättningsbyten.

Rekryteringsföretaget Nordcrewing har anpassat sin ordinarie verksamhet till den rådande coronakrisen, som har vänt upp och ned på hela rekryteringsverksamheten. Med huvudkontor i Tallinn och verksamhet även i Finland, blir effekterna påtagliga genom att de stora färjerederierna har tvingats lägga upp flera färjor och säga upp eller permittera hundratals ombordanställda. Samtidigt blir problemen kring besättningsbyten på många lastfartyg allt svårare.

Tatu Laurila, skeppsbyggnadsingenjör med 20 års erfarenhet av sjöfartsbranschen, är styrelseledamot i Nordcrewing. Han berättar att Nordcrewing ser den snabbt minskande tillgången på sjömän från länder utanför EU/EES som ett starkt orosmoment. Det är resorna i samband med av- och påmönstringar som ställer till med stora problem globalt. Sjömän från till exempel Filippinerna saknar ofta möjlighet att resa till fartygen för att mönstra på.

Möjlighet för permitterade

Martti Muttik, sjökapten och grundare av Nordcrewing, ser samtidigt en möjlighet för permitterade eller uppsagda sjömän i Norden och Baltikum att ta över efter avmönstrade ombordanställda med TAP-avtal, så att fartygen kan fortsätta trafikera. Detsamma gäller även om en hel besättning måste bytas ut om något fartyg skulle få coronasmitta ombord.

Han berättar att företaget erbjuder rekryteringstjänster och för närvarande samarbetar med 17 finländska rederier samt några danska och norska. Nu siktar man på att även komma in på den svenska marknaden.

– Vår idé är att vara en stark arbetsgivare som kan erbjuda kompetent och högklassig arbetskraft till rederierna. Om till exempel en svensk sjöman vill jobba i Finland, Norge eller Danmark kan vi ordna detta snabbt.

Nordeuropeiska sjömän

På motsvarande sätt kan till exempel ett rederi i Sverige via företaget få nordeuropeiska sjömän som ersättare för ombordanställda som inte kan mönstra på på grund av problem med resor.

– Det blir självklart lite dyrare med nordiska sjömän än med sjömän med TAP-avtal, men det kan vara ett bättre alternativ för rederierna än att bli tvingade att lägga upp fartyg på grund av att de inte kan bemannas, resonerar Martti Muttik.

Genom att erbjuda lokal arbetskraft kan långa resor vid av- och påmönstring elimineras.

– Vi kan i nuläget erbjuda rederier finländska och estniska sjömän som har möjlighet att börja jobba direkt eftersom många har permitterats från färjor. Vi kan även ordna resor så att de kommer snabbt ombord under epidemin.

Egen programvara

Martti Muttik säger att verksamheten bygger på en egenutvecklad rekryteringsmjukvara som ska göra det enkelt för sjömän att sätta upp sig på listan över arbetssökande.

– Vi förmedlar såväl uthyrning av hela besättningar som förmedling av arbetskraft genom rekrytering. Nu har vi möjlighet att hjälpa permitterade eller uppsagda sjömän i till exempel Finland eller Sverige genom att erbjuda dem jobb via vår plattform.

Han uppger att resandet vid besättningsbyten inom Nordeuropa fungerar, men att det ingalunda är helt oproblematiskt.

– Sjömän ska ju ha rätt att resa till och från jobbet och vi förser dem med ett intyg på detta så att de inte blir satta i karantän. Själva resandet är trots det svårt. Till exempel mellan Estland och Finland säljs inte passagerarbiljetter men som ett rekryteringsföretag kan vi köpa biljetter och ordna med resorna. Vi har också en speedboat-service för besättningsbyte utanför Tallinn. Denna service har använts mycket av danska tankfartyg.

Via nätet

Martti Muttik ger ett exempel på hur en rekrytering kan gå till i praktiken:

– Om en sjöman i Sverige söker jobb via oss sätter upp sig på vår lista på vår webbsajt så sköter vi resten. När ett rederi söker personal med motsvarande behörighet förser vi dem med lämpliga alternativ.

På motsvarande sätt kan ett rederi i Sverige som behöver ombordpersonal gå till väga.

– Rederiet tar kontakt med oss och vi letar personer med lämplig behörighet i vår databas. Vi har för närvarande 25 platser lediga. Vi behöver därför komma i kontakt med så många som möjligt som behöver jobb så att vi snabbt kan fylla upp rederiernas behov, förklarar Martti Muttik.

Behovet ökar

Tatu Laurila och Martti Muttik befarar att behovet av personal snabbt kommer att eskalera när allt fler filippinska ombordanställda mönstrar av.

– Vi kan också se positiva möjligheter med den här rekryteringen. Det kan till och med innebära att rederierna ser att det kan vara rationellt att i större utsträckning anställa lokala sjömän även när krisen är över. Kanske vi har gått lite för långt. Det kanske inte i alla lägen innebär en inbesparing med så många sjömän från länder utanför EES. Kanske något steg bakåt kunde vara ett alternativ, vi får se hur det här utvecklar sig, funderar Tatu Laurila.