NIS kan tappa 20 procent av fartygen

Sedan polska myndigheter ensidigt bestämde sig för att beskatta polska sjömän som arbetar på NIS-fartyg har debatten gått varm i Norge. Skatteavtalet trädde i kraft i maj och gäller bara NIS-fartyg. Polska medborgare anställda i andra utländska register undgår fortsatt ”polsk” beskattning. Norges Rederiforbund befarar att så många som 20 procent av fartygen registrerade i NIS kan flagga ut. Flera rederier med många polacker bland de ombordanställda har redan valt att flagga ut.Nyligen förde Tärntank Rederi AB, med säte i Danmark, över norskflaggade Tarnbris till det danska internationella registret, DIS. Under våren 2011 kommer även Tarnsjo (ex Tärnsjö) att få DIS-flagg.Det norska finansdepartementet har lovat att inleda samtal med polska myndigheter. Totalt arbetar 42.880 utländska medborgare inom NOR, NIS samt på norskkontrollerade fartyg i utlandet. Av dessa är 3.085 polska medborgare. Polackerna är den fjärde största gruppen. De tre största är i turordning filippinare (20.990), indier (6.135) samt ryssar (4.020).

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.