Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank | Ekonomi

Neste Shipping rationaliserar


Tankerrederiet Neste Shipping Oy, som ägs av finländska oljebolaget Neste Oil, inleder ett program för att effektivisera verksamheten och förbättra sin lönsamhet.

Förbättrad lönsamhet är nödvändig bland annat för att under åren 2014–2017 klara de omfattande miljöinvesteringar som krävs. Ett led i programmet är att inleda fackliga förhandlingar, vilka kan leda till personalnedskärningar på upp till 130 personer. Dessa skulle drabba rederiets såväl ombord- som landanställda personal, som uppgår till totalt 450 personer i Finland. Målet är att öka intäkterna och skära ned kostnader med totalt EUR 15 miljoner på årsbasis.


– Neste Shippings ekonomiska situation och lönsamhet har en längre tid legat klart under våra förväntningar. Fraktnivån har varit låg och trots detta har kostnaderna ökat. Någon väsentlig förändring till det bättre är inte att vänta under de närmaste åren och förmågan att göra bra resultat kan inte förbättras tillräckligt med nuvarande verksamhetsmodell. Därför försöker vi nu att med samarbetsförhandlingarna nå en lösning för att trygga vår fortsatta verksamhet, säger Arvo Ruotsalainen, vd för Neste Shipping Oy.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.