Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Neste-fartyg överförda till ny ägare

Omstruktureringen av Neste Oils rederiverksamhet är nu till väsentliga delar genomförd.

Försäljningen av Neste Oils tankfartyg Mastera, Neste, Futura, Kiisla och Suula samt bogserarna Ahti, Ukko och Esko genomfördes den 29 april och fartygen har nu övertagits av fartygsägande bolag som ägs av försäkringsbolaget Ilmarinen och Försörjningsberedskapscentralen. Neste Oil hyr in fartygen med långtidskontrakt. Arrangemanget gjordes för att trygga försörjningsberedskapen av olja i Finland efter det att Neste Oil började planera en avveckling av sin egen rederiverksamhet.

För administration av fartygen har Neste Oil, Ilmarinen och Försörjningsberedskapscentralen grundat ett gemensamt bolag Navidom Oy. Neste Oil äger hälften av bolaget och fartygsägarna den andra hälften tillsammans.

– Det är inte ett managementbolag och det har inga ägarandelar. Det är ett rent administrativt bolag som tar hand om ärenden i egenskap av ägarnas representant. Bland annat övervakar man ship managerns verksamhet, gör upp och följer upp budgeter för fartygen samt svarar för eventuella nybyggnadsprojekt, säger Arvo Ruotsalainen, Vice President, Shipping and Terminals inom Neste Oil, till Sjöfartstidningen.

Överlåtelse av rörelse

Ship management-funktionerna för de fartyg som tagits över av Ilmarinen och Försörjningsberedskapscentralen fartyg har övergått till norska OSM Group AS, som för detta ändamål i Finland bildat bolaget OSM Ship Management Finland Oy. Som överlåtelse av rörelse övergick 302 ombord- och landanställda inom Neste Shipping till OSM Ship Management Finland Oy. Till vd för OSM Ship Management Finland Oy har utsetts sjökapten Ari Dufvelin, tidigare fleet manager i Neste Shipping. 

OSM Ship Management Finland sköter också ship management för de tankfartyg som Neste Oil fortfarande äger – Tempera, Purha och Jurmo. Neste Oil planerar att avyttra de kvarvarande tankfartygen och sin andel i Stena Arctica i ett senare skede.

Redan sålda

Panamaxfartygen Palva och Stena Poseidon har redan sålts till Transport Maritime St-Laurent Inc. i Kanada. Fartygen ägdes gemensamt av Neste Oil och Concordia Maritime. De gemensamt ägda Bermudabaserade ägarbolagen håller nu på att avvecklas. Palva har redan överlåtitis och heter Laurentia Desgagnes.

– Stena Poseidons överlåtelse pågår just nu, berättar Arvo Ruotsalainen.

 

Kommentarer

  • Hans Sundin Fredriksdalsgatan 24 120 32 Stockholm

    DEN nye ägaren verkar inte hålla samma skick på båtarna som Neste gjort. Smula lämnade Stockholm 22 juli. Vid utfart på Kanholmsfjärden i riktning Sandhamn spydde fartyget ut tjock svart rök. Vilken milömarodör! Vi har sett denna båt o systerfartyg under 10 år på samma plats. Detta liknar vad Sovjets tankers presterade på 80 talet. Eländet måste uppmärksammas. Neste borde påverka ägarna att använda lågsvavelolja och att sköta underhållet bättre på motorerna. Lär vara finsk drivlina? Mvh Han Sundin

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.