Fotograf: Thun Tankers

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Namngivning och leverans av E-fartyg

I morgon, lördag, döps och sjösätts Thun Tankers andra fartyg i E-klassen till Thun Evolve vid varvet Ferus Smit i Groningen, Nederländerna. Samtidigt levereras Thun Eos.

Det miljöanpassade nybygget Thun Evolve inleder efter leverans i slutet av mars 2019 en långtidscharter till Preem för distribution av produkter till företagets depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark. Det 115 meter långa fartyget har en lasttankkapacitet om 9.350 kubikmeter och är anpassat för att kunna transportera Preems alla miljöbränslen.

Totalt omfattar E-serien fyra fartyg. Seriens första fartyg Thun Eos är för närvarande i Delfzijl och överlåts till Thun Tankers på lördagen. Thun Eos inleder därefter en charter för norska Esso och ska gå i norsk kusttrafik.

LNG eller LBG

Joakim Lund, Chief Commercial Officer på Thun Tankers, säger till Sjöfartstidningen att namnet Thun Evolve syftar på att E-serien är en vidareutveckling av rederiets tidigare tankfartygstyper.

Han uppger att fartyget blir ytterligare ett välkommet tillskott i rederiets satsning på mer säkra, effektiva och hållbara sjötransporter, med minsta möjliga miljöpåverkan. Maskinen är av dual fuel-typ.

– Thun Evolve har byggts med den senaste designen för att möta och överträffa nuvarande och kommande miljöregleringar. Thun Evolve uppfyller höga krav på säkerhet, effektivitet med en mycket låg miljöpåverkan och drivs med flytande naturgas (LNG) eller biogas (LBG), säger Joakim Lund.

Högt ställda hållbarhetskrav

– Våra sjötransporter är en viktig del av Preems verksamhet. Vi är därför mycket nöjda med rederiets senaste tillskott av nya miljöanpassade tankfartyg, som använder sig av den senaste skrovdesignen för förbättrad prestanda, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Det ligger även i linje med Preems högt ställda hållbarhetskrav, säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.

Preems sjötransporter tillämpar även en ”just in time”-princip, som innebär att fartygen optimerar och justerar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.