Fotograf: Transatlantic

Kategori: Ekonomi | Offshore | Torrlast

Något lite bättre för Trans

Transatlantics första kvartal i år är något bättre än förra årets, det operativa resultatet föreskatt är bara minus 51 miljoner.

”Koncernens operativa resultat uppgick för första kvartalet till -51 MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående år men fortfarande otillfredsställande. I tillägg har ytterligare avsättningar för omstrukturering och förlustkontrakt gjorts med -57 MSEK” skriver bolaget i sin delårsrappport.

Förbättringen består i att förra årets första kvartal var det operativa resultatet före skatt minus hela 138 miljoner.

– Omstruktureringsarbetet har fortsatt inom Industrial Shipping. Som ett led i detta genomfördes, i linje med vad som tidigare kommunicerats, nedläggningen av TransPal Line under mars månad. Totalt innebär detta en personalminskning med ca 70 personer, säger Transatlantics vd och koncernchef i en kommentar till delårsrapporten.

Bland viktiga händelser under kvartalet nämns att man misslyckats med att teckna nya charteravtal för två AHTS-fartyg och att man bestämt sig för att deklarera optionerna att köpa PSV-fartygen SBS Typhoon och Freyja Viking. För det köpet har man efter första kvartalet tagit upp ett lån på 480 miljoner kronor med slutförfall 2016.

Under första kvartalet hade Tansatlantic svårt att uppfylla alla krav i lånevilkor men lyckats lösa det utan tvister, eller som bolaget själva skriver: ”Koncernen har brutit mot vissa covenants under det första kvartalet, för vilka sk waivers erhållits från berörda parter.”

Delårsrapporten finns att läsa hos Transatlantic.

Kommentarer

 • Anonymous

  Bulkmarknaden har fallit ihop totalt efter påskhelgen.Men ingen nämner detta man bara pratar hur positivt det är att blöda.Det blir inga roliga siffror att redovisa i augusti.Hur orkar människor att lyssna på Transatlantics och Pallas friserade rapporter.Har ej hört ett ord från dessa rederierna hur de skall klara de ökande bunkerkostnaderna efter 1 januari.

 • Anonymous

  Dom skall köpa katalysatorer…

 • S

  Som kommentar till Anonym 1: Transatlantic har gjort sig av med bulksegmentet och SECA påverkar alla rederier, inte bara dem. Tror på positiva siffror för Transatlantic vad det lider.

 • Anonymous

  Har dom?.Inte vad jag vet.Dom har bara flyttat fartygen till en ny befraktare i ystad.Tror du det är så lätt att bli av med bulksegmentet när värdet är 30% av skulderna.Du tror på vinst, du vet inte vad du pratar om.

 • S

  Vi får väl se…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.