Fotograf: Tallink

Kategori: Skeppsbyggnad | Passagerarsjöfart

MyStar kölsträckt i Raumo

Byggnationen av Tallinks nybygge MyStar inleddes i torrdockan på varvet Rauma Marine Constructions i Raumo i fredags.

Kölsträckningen av bil- och passagerarfärjan MyStar ägde rum på Rauma Marine Constructions (RMC) i och med att en 270 tons bottensektion placerades i byggdockan. Tillverkningen av sektioner till fartyget inleddes redan i april 2020.

LNG-drift

MyStar kommer att sjösättas sommaren 2021. Fartyget får kapacitet för 2.800 passagerare och 750 bilar på fyra däck. Högsta fart blir 27 knop. Maskineriet använder LNG som bränsle.

– Nu är det viktigt att blicka mot den närmaste framtiden och även lite längre fram och fortsätta med att föra framåt denna typ av nyckelprojekt som medverkar till att göra fartygstrafiken allt mer miljövänlig, effektiv och hållbar i framtiden, sa Paavo Nõgene, vd för Tallink-koncernen.

Förhoppningsfulla

Varvets vd Jyrki Heinimaa sa att verksamheten har hållits igång på RMC trots pandemin:

– Trots det globala ekonomiska läget och coronapandemin har produktionen vid Raumovarvet hållits igång och byggnationen av fartyg har fortsatt. Eftersom coronapandemin fortfarande pågår kan vi inte ännu uppskatta dess slutgiltiga verkningar på varvets verksamhet. Vi är emellertid förhoppningsfulla och tror att verksamheten fortsätter planenligt.