Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö

MRV Control först att ackrediteras

Göteborgsföretaget MRV Control blir först i Sverige att få kontrollera fartygs koldioxidutsläpp, enligt det nya EU-regelverket MRV. 

Från och med nästa år måste alla fartyg som är större än 5.000 bruttoton rapportera hur mycket koldioxid de släpper ut på rutterna till och från hamnar inom EU. Fartygsägarna blir också skyldiga att lämna uppgifter om fartygens energieffektivitet.

”Noggrann genomgång”

Först ut i landet – och ett av hittills få i världen – att ackrediteras för uppgiften att granska fartygens utsläppsrapporter blir MRV Control. 

– Som med allt kvalitetsarbete krävs det noggrann genomgång innan man kan ta ett ackrediteringsbeslut. Vi är glada att koldioxidkontrollen inom sjöfarten kan börja, säger Maria Eklund på Swedac, som är den svenska ackrediteringsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Rederier med trafik i Europa

Innan regelverket börjar tillämpas 2018 måste det dock finnas tillräckligt med ackrediterade bolag för att målen ska kunna uppfyllas. Enligt Swedac är tiden knapp och många myndigheter inom EU arbetar nu med att kvalitetssäkra dem som anmält sig för ackreditering. De nya EU-förordningarna ska reglera koldioxidutsläppen inom sjöfarten och berör alla rederier med fartyg som trafikerar Europa, oavsett flagg.

”Rätt och riktiga siffror”

Enligt MRV Control handlar det om cirka 12.000 fartyg. 

– Vi hoppas med vår sjöfartsbakgrund kunna underlätta för våra kunder, främst svenska och europeiska redare att få fram rätt och riktiga siffror. När energiuttaget blir verifierat och rapporterat kommer köparna av transporttjänsterna att kunna välja de bästa alternativen. Vi är glada att kunna bidra med vår del i kedjan av åtgärder som krävs inför framtiden, säger Klas Ljungmark, Lead Auditor på MRV Control.

Utökas i framtiden

Det nya EU-regelverket MRV 2015/757 (Monitoring, Reporting & Verification) ska implementeras stegvis med början under 2017. Inom EU står den internationella sjöfarten, enligt Swedac, för cirka fyra procent av utsläppen av växthusgaser. I framtiden är det tänkt att EU:s regelverk ska utökas med ett system med utsläppsrätter liknande det som nu finns för industrier och flyg.