Motvind för SRAB Shipping

SRAB Shipping har det fortsatt besvärligt, även om förlusterna minskar. Under första halvåret i år har rederiet kämpat mot tröga marknader, sänkta rater och inkomstbortfall på grund av att tankfartygen varit off-hire under perioder. Rederiet förhandlar nu med långivande banker om ”vissa lättnader i kreditvillkoren tills dess att marknadsförutsättningarna förbättrats”.SRAB Shipping med en flotta på tre kem- och produktankfartyg och fem delägda torrlastfartyg noterar ett rörelseresultat om –6,7 miljoner, jämfört med –36,6 miljoner för första halvåret i fjol. Resultatet efter skatt landar på –13,4 miljoner, en förbättring mot fjolårets –41 miljoner. Nettoomsättningen sjunker från 44,2 miljoner till 36,2 miljoner. Tankfartygen Nordic Victory och Nordic Glory, på timecharter till danska Herning Shipping, har seglat under sämre rater då SRAB Shipping accepterade lägre fraktnivåer i en uppgörelse med Herning. I utbyte fick SRAB en option om att efter innevarande års utgång förlänga avtalen till klart bättre villkor.Marknadsvillkoren för mindre torrlastfartyg har under senaste året sakta förbättrats och i början av året tog rederiet beslutet att sätta de två tidigare upplagda torrlastfartygen åter i trafik. Sedan i februari befraktas de av Peak Shipping i Bergen. De tre övriga fartygen går fortsatt på timecharter till Union Transport Plc.Likvida medel uppgick 30 juni till 6,3 miljoner.