Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Mols-Linien minskar förlusten

Mols-Linien A/S gjorde en förlust på DKK 37,6 miljoner det första halvåret 2012, jämfört med en förlust på DKK 137,3 miljoner motsvarande period i fjol. Resultatförbättringen kommer av den kostnadsåtgärdsplan som Mols-Linien sjösatt, där den förlustbringande ropax-linjen till Kalundborg sålts och de två Seajet-färjorna på linjen Ebeltoft-Odden tagits ur drift. De två senare har ersatts av den stora HSC-färjan KatExpress 1 som har förbättrat lönsamheten för överfarten mellan Århus och Själland Odde (med några resor till Ebeltoft dagligen). Mols-Linien förväntar sig en nettoförlust för helåret 2012 på DKK 10–30 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.