Fotograf: indiska kustbevakningen

Kategori: Haveri | Skeppsbyggnad

MOL Comforts förskepp sjönk

Sedan containerfartygets förskepp sjunkit i Indiska Oceanen på runt 3.000 meters djup är möjligheten att finna orsaken till varför fartyget bröts itu närmast obefintlig. Systerfartygen har inspekterats utan resultat, men rederiet MOL har ändå bestämt att samtliga skall förstärkas.

Förlisningen skedde sedan den indiska kustbevakningen lämnat scenen. Förskeppet befann sig då utanför den indiska SAR-regionen och det bedömdes att det inte fanns något kvar att rädda sedan man inte lyckats släcka den brand som bröt ut i helgen under bogsering.

Rederiet har beslutat att hålla kvar ett bärgningsteam på plats tills vidare för att hålla kolla på eventuella utsläpp och flytande containrar.

MOL Comfort, byggd 2008, var på resa mot Jeddah när hon bröts itu i hårt väder. Akterskeppet sjönk efter ett par dagar. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.