Moby Dick ska få tillbaka terminalområdet

Enligt SeaNews.ru har St Petersburgs myndigheter den 31 oktober undertecknat ett avtal med containerterminalen Moby Dick i Kronstadt. Enligt avtalet kommer en del av Moby Dicks område, under anläggningen av en damm, att upplåtas till Gosstroy, som är dammanläggningsprojektets uppdragsgivare. Efter slutförandet av anläggningsarbetena kommer området att återlämnas till Moby Dick, vilket St Petersburgs guvernör Valentina Matvienko har gett garantier för att så kommer att ske.