Minskade böter för Exxon Valdez

Den amerikanska Högsta Domstolen har i ett beslut minskat böterna för Exxon Valdez – oljebolaget Exxon ska nu betala USD 500 miljoner i böter för de skador fartygsolyckan orsakade. I det första domstolsbeslutet i fallet, som togs av den federala domstolen i Alaska, dömdes Exxon att betala USD 5 miljarder. Summan sänktes sedemera till USD 2,5 miljarder efter överklagande, men efter ytterligare ett överklagande hamnar nu böterna på USD 500 miljoner, rapporterar Lloyd’s List. Den 24 mars 1989 grundstötte oljetankern Exxon Valdez (numera Mediterranean) utanför Alaskas kust och orsakade ett oljeutsläpp på 42.000 kubikmeter råolja – katastrofen ledde till svåra konsekvenser för miljö och djurliv och är en av de värsta oljekatastroferna i USA:s historia.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.