Minskad vinst för Floatel

Mölndalsbaserade Floatel International ökar rörelseintäkterna från USD 18,5 miljoner till USD 33,4 miljoner under det andra kvartalet 2011, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, medan rörelsevinsten (EBIT) minskar från USD 12,9 miljoner till 12,7 miljoner. Nettovinsten sjunker från 9,5 miljoner till USD 5,7 miljoner. Per den 30 juni hade bolaget totala tillgångar om USD 653 miljoner, jämfört med 580 miljoner vid samma tidpunkt i fjol.Läget för flottan ser ljus ut. Statoil har förlängt kontraktet för Floatel Superior med 14 månader, medan Floatel Reliance påbörjade en femårig charter för Petrobas i februari. Kontraktsboken för riggarna är värd USD 416 miljoner.Den tionde juni skrev Floatel ett nytt kontrakt med Keppel FELS om att bygga en ny bostadsrigg för leverans Q1 2014. Riggen ska döpas till Floatel Victory.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.