Bunkerfartyget Stolt Sandpiper ligger intill Stena Germanica vid Stena Lines Tysklandsterminal i Göteborgs hamn.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Unik bunkring av metanol i Göteborgs hamn

Under måndagen bunkrades för första gången metanol från fartyg till fartyg i Göteborgs hamn. Det var Stena Germanica som bunkrades från ett fartyg från E&S Tankers istället för från tankbil som man gjort tidigare.

Göteborgs hamn beskriver i ett pressmeddelande händelsen som en milstolpe för användningen av metanol som fartygsbränsle, då Stena Germanica på detta sätt blev det första icke-tankfartyg i världen som bunkrats med metanol från fartyg.

– Den här operationen bevisar att det är genomförbart att bunkra metanol från fartyg till fartyg och stärker Göteborgs hamns position som bunkernav. Den visar även att detta kan göras på ett säkert och effektivt sätt – inte bara här, utan även i andra hamnar runt om i världen, säger Christoffer Lillhage, affärsutvecklare energi på Göteborgs Hamn AB i pressmeddelandet.

Effektivare process

Bunkring från fartyg till fartyg beskrivs som en en effektivare process än att bunkra från tankbil, både utifrån ett volym- och ett leveranskedjeperspektiv.

– Vi välkomnar detta som ett verktyg för att uppnå en stabil och effektiv leveranskedja för metanol – det är nödvändigt i Stena Lines skifte till alternativa bränslen, säger Maria Tornvall som är hållbarhetschef på Stena Line.

Flera olika intressenter har samverkat för att möjliggöra den nya typen av bunkring. En förutsättning har varit att ta fram driftsföreskrifter för metanolbunkring, och det var Göteborgs hamn först i världen att införa i april förra året, enligt pressmeddelandet. Bränslet levererades av Methanex som uppges vara världens största producent och leverantör av metanol.

Vill bli nav för alternativa bränslen

Enligt Göteborgs hamn märks en snabbt växande efterfrågan på metanol då många rederier har gjort stora beställningar på metanoldrivna fartyg.

– Vi vill etablera Göteborgs hamn som det primära bunkringsnavet för alternativa sjöfartsbränslen i norra Europa. Idag är vi ett steg närmare det målet och vi är redo att ta emot fler metanolfartyg, säger Christoffer Lillhage i pressmeddelandet.