Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö

Miljoner till gröna godstransporter

Trafikverket satsar upp till 480 miljoner kronor under de närmaste tolv åren på forskning inom området fossilfria godstransporter. 

Bakgrunden till satsningen är den nya klimatlagen som träder i kraft 2018 och som innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent fram till år 2030. År 2045 ska Sverige vara helt klimatneutralt. En utmaning, enligt Trafikverket, som ska nås genom ”effektivare och elektrifierade fordon, fossilfritt bränsle och ett transporteffektivt samhälle.”

20 november

Under tolv år kommer upp till 40 miljoner kronor per år att läggas på forskning inom området. Detta ska kompletteras med ytterligare medel från akademi, näringsliv och annan offentlig verksamhet. För att driva fram ny kunskap och innovativa lösningar bjuder Trafikverket därför in till ett informationsmöte den 20 november. 

”Öka innovationstakten”

– Det händer mycket spännande för persontransporterna kring till exempel elbilar som ett steg i omställningen till fossilfria transporter, men det går långsammare för godstransporterna så därför är den här satsningen angelägen för att öka innovationstakten, säger Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket i ett pressmeddelande.