Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Reparationsvarv

Miljarder i skulder för kursade P+S Werften

DFDS har mot bakgrund av utvecklingen på P+S Werften i Stralsund beslutat att annullera kontrakten på de två rorofartyg som var avsedda för den danska marinens Ark-projekt som transportfartyg. En förväntat lång byggprocess med ett varv i kris har fått DFDS att ta beslutet.

Detta innebär att P+S Werften står med två påbörjade fartyg till en kostnad av 450 miljoner danska kronor per fartyg. DFDS har redan betalat en viss summa till varvet, men detta täcks av bankgarantier och kan betalas tillbaka till DFDS. Fartygen kontrakterades i november 2010. Det är ännu inte klart vilka fartyg DFDS nu ska sätta in i Ark-projektet, men det blir förmodligen andra rorofartyg från den existerande flottan, som sedan ersätts med inchartrade enheter. 

Det första av det nu kancellerade fartygen skulle ha hetat Ark Germania.

P+S Werften har också stora tekniska problem med de två färjor under byggnation för Scandlines. Färjorna har för stor vikt i förhållande till den planerade vikten och det innebär försämrad bränsleekonomi. Dessutom kommer de två färjorna närmare gränsen för det maximala djupgåendet för anlöp i Gedser hamn, där vattendjupet är begränsat. 

Allt som allt visar en oberoende undersökning på att den första färjan Berlin (nybyggnad nr. 502), har en extravikt runt 745 ton. Det är långt mer än det varvets tidigare ledning presenterade för Scandlines tidigare i år.

Den extra vikten ombord beror på användning av tyngre isolering och tjockare stål än planerat. Det finns ännu inget datum för leverans.

Färjan Berlin är till cirka 80 procent klar, medan motsvarande siffra för Copenhagen är 65 procent. Leveransförseningarna har inneburit att de nuvarande Scandlinesfärjorna Prins Joachim och Kronprins Frederik har fått fortsätta på överfarten mellan Gedser och Rostock.

En domstol i Stralsund har nu utsett en konkursförvaltare för P+S Werften uppger radiostationen NDR 1 Radio MV. Skulderna i konkursboet uppgår till över en halv miljard euro. De största fordringsägarna har krav på 511 miljoner euro. Varvet har begärt betalningsanstånd för att kunna fortsätta verksamheten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.