Fotograf: Meriaura

Kategori: Skeppsbyggnad | Torrlast

Meriauras nybygge i trafik

Det första av två miljöanpassade nybyggen för Meriaura Gruoup har tagits i trafik.

Meriaura Group i Finland har tagit leverans av det första av två torrlastfartyg av typen VG EcoCoaster. Den 103 meter långa och 13,6 meter breda Eeva VG har en dödvikt på 4.700 ton och är levererad av det holländska varvet Royal Bodewes.

Eeva VG lastade för första gången i Raumo den 5 oktober. Den första lasten utgörs av 4.000 havre till Rotterdam. Lastägare är Hankkija, som i många år anlitat Meriaura för sina skeppningar av spannmål och foderråvara.

Boostermaskineri

Speciellt med EcoCoaster-konceptet, som utvecklats av rederiet i samarbete med Aker Arctic Technology och Foreship, är bland annat att fartygets maskineri och skrov är optimerat för 10,5 knops servicefart i öppet vatten för att ge låg bränsleförbrukning. För att erhålla den maskineffekt som isklass 1A kräver har fartyget ett diesel-elektriskt boostermaskineri som ger tilläggseffekt vid gång i is. Enligt rederiet är målsättningen att halvera bränslekonsumtionen jämfört med konventionella fartyg i denna storleksklass. 

Eeva VG har två separata bränslesystem. ABC 8DZC-huvudmaskinen kan opereras på både marindiesel och biobränsle. Vid drift med bioolja uppges fartyget tack vare sin katalysator vara så gott som utsläppsneutralt vad gäller svavel-, kväve- och koldioxid. Det biobränsle som används framställs av avfall från livsmedelsindustrin i en anläggning som ingår i Meriaura-koncernen.

Systerfartyg på kommande

Energieffektivitet och minimering av utsläpp i luften har tagits i beaktande även i andra avseenden, liksom även kommande miljölagstiftning. Fartyget har bland annat hanteringssystem för barlastvatten och tvättvatten från rengöring av lastrummen samt värmeåtervinningssystem från uppvärmning och ventilation. Skrovet är målat med Ecospeed-bottenfärg.

Systerfartyget Mirva VG kommer att levereras under november månad. Både Eeva VG och Mirva VG har finländsk flagg.