Lossning av stålcoils.

Fotograf: HallandsHamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Mer stål via Halland

Importen av stålråvara från Asien via Halmstad har ökat mycket det senaste året.

Importen av stålråvara från Asien via Halmstad har ökat med cirka 60 procent det senaste året och framtiden för godsslaget ser mycket ljus ut, skriver HallandsHamnar i ett pressmeddelande.

Investerar i ny utrustning

Hamnbolaget, som är en sammanslagning av Varbergs och Halmstads hamnbolag, investerar nu i ökad kapacitet för stålhantering i Halmstad hamn, som kommer att få en ny vikarmskran för cirka 30 miljoner kronor.

– Vi gläder oss åt en mycket god tillväxt i stålsegmentet och investerar nu för att öka kapaciteten och stärka erbjudandet och servicen till såväl befintliga som potentiella kunder på import- och exportsidan, säger Björn Alvengrip, vd på HallandsHamnar, i pressmeddelandet.

Stålcoils. Foto: HallandsHamnar

Stålcoils ökar mest

Importen av stålråvara växer stadigt och då i synnerhet av stålcoils, som bland annat används till karosser i fordonsindustrin, för tillverkning av kylskåp och till konservburkar. Varje rulle väger mellan 6 och 30 ton och kräver en varsam lasthantering. Godset lagras i hamnmagasin i Halmstad och omlastas sedan ombord på tåg eller lastbil för vidare transport till olika destinationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, meddelar HallandsHamnar.

– Vikarmskranen kommer att kunna nyttjas i både styckegods- och bulksegmentet. Med den nya kranen ökar vi lyftkapaciteten med 30 procent och kan snabba upp hanteringen av godset betydligt. Vikten på varje enhet stålråvara förväntas öka markant de kommande åren, vilket ställer nya krav på vår hantering. Den nya kranen ger en mer driftsäker hantering även i de högre viktklasserna, säger Björn Alvengrip.