Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Specialfartyg

Mer pengar till KBV i budgeten

Kustbevakningen föreslås få ökade anslag i övergångsregeringens budgetsproposition, som presenterades i dag. 

Enligt Kustbevakningen motsvarar de ökade anslagen till 90 procent de äskanden som myndigheten lagt fram i sitt budgetunderlag för 2019–2021. Något som uppskattas av generaldirektör Therese Mattsson.

− Enligt budgetförslaget kommer följande anslagsökning till Kustbevakningen att ske för att täcka kostnader kopplade till verksamhetsinvesteringar, personal, lokaler och kajer:

  • 2019: 101 miljoner kronor
  • 2020: ytterligare 10 miljoner kronor
  • 2021: ytterligare 29 miljoner kronor

Pris- och löneomräkning

Utöver detta kommer anslagsökning som en följd av pris- och löneomräkning. 

− Med ökade anslag enligt ovan kan vi fortsätta utveckla och livstidsförlänga våra miljöskydds- och övervakningsfartyg och genomföra planerade insatser för att vidareutbilda våra kompetenta medarbetare. Det ger oss en möjlighet att även på sikt säkra en god beredskap för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss, säger överdirektör Anders Kjaersgaard.

Trygghet

− I tio år har vi arbetat för att myndigheten ska ha ett anslag som kan ge en verksamhet och ekonomi i balans. Det känns otroligt skönt att regeringen nu till 90 procent möter våra budgetäskanden, något som ger en trygghet i den långsiktiga finansieringen, säger personal- och ekonomidirektör Helene Frykler.

Återstår nu gör att budgetförslaget röstas igenom av riksdagen.