Fotograf: Pawel Flato

Kategori: Politik | Container | Hamn/Logistik

Mer pengar till järnvägen

I den nya infrastrukturpropositionen läggs krutet främst på järnvägar och vägar.

Regeringens inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för 2018-2029 föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än den nuvarande. Men några extra medel åt sjöfarten finns inte i propositionen, även om det tydligt framgår att regeringens ambition är att främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

Viss sjötransport intressant

”Sjöfart, inklusive kustsjöfart, har enligt Trafikverket förutsättningar att kunna spela en ännu större roll för godstransporter och vara ett reellt alternativ till långa och omfattande godstransporter på land. Trafikverket anger i inriktningsunderlaget att effektiv logistik och pålitliga transportinfrastrukturflöden är viktiga förutsättningar för näringslivets konkurrenskraft”, går det att läsa i propositionen.

Enligt Trafikverket är sjötransporter intressanta för lågvärdigt gods som tillåter en längre transporttid och högvärdigt gods med stabila varuflöden. ”En avgörande orsak till att en överflyttning inte sker bedöms av Trafikverket vara den större flexibiliteten och de konkurrenskraftiga transportkostnaderna för transporter på land. Det behövs också enligt Trafikverket en kritisk massa för att komma över den tröskel som det innebär att bygga nya sjökoncept”.

Vill se sjöfartsfokuserade satsningar

Trafikverket gör bedömningen att bättre förutsättningar skapas för sjöfarten att ha en mer utvecklad roll i framtidens transportsystem ”om den ekonomiska tröskeln kan sänkas och andra beteenderelaterade aspekter förbättras”

Enligt Rikard Engström, vice vd på Svensk Sjöfart så gräver regeringen där man redan står:

– Föreningen Svensk Sjöfart menar att det är välkommet med omfattande satsningar på järnvägen. Även satsningar på vägen behövs. Men vi vill också se sjöfartsfokuserade satsningar. Och framför allt satsningar på att utveckla hela transportsystemet. Nu gräver regeringen där man redan står, skriver han i en kommentar på Svensk Sjöfarts webbsida.

Vägar och järnvägar

Av planeringsramen föreslås 333,5 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet,125 miljarder kronor avsätts till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar och även till viss del enskilda vägar.