Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Säkerhet

Mer nytta med STM-tekniken

Port CDM – en del av STM-projektet – kan användas för att lösa hamnrelaterade dilemman, menar PortCDM-gruppen i en artikel publicerad i Fathom World.  

Port Collaborative Decision Making, Port CDM, går ut på att skapa tidsstämplar och ett gemensamt kommunikationsspråk mellan de aktörer som är involverade i ett fartygs hamnanlöp. Port CDM är en del av Sjöfartsverkets projekt Sea Traffic Managment, STM.

Tillgång till loggar

I ett nytt konceptutkast i tidskriften Fathom World skriver PortCDM-gruppen, som leds av Mikael Lind på RISE, att Port CDM kan appliceras på flera områden. Till exempel för att få en överblick och kontroll över hamnavgifter och fordringar – om hamnaktörerna är transparanta och delar med sig av informationen, vill säga.

Viktig biprodukt

”Om ett rederi till exempel hade tillgång till en hamns loggar skulle det kunna se när och var ett visst fartyg mottog tjänster från lotsföretag, bogserbåtar, båtsmän och så vidare. Möjligheten att validera hamnutgifterna är en viktig biprodukt av de data som samlas in under Port Collaborative Decision Making”, skriver författarna.

Läs hela konceptutkastet här