MEPC förbjuder avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön

IMO:s kommitté för havsmiljöskydd, MEPC tog i förra veckan beslut om förbud mot utsläpp av obehandlat avfallsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön. Förbudet kan träda i kraft för nya fartyg 2013 och för samtliga existerande från 2018.Enligt Världsnaturfonden är tillgång till fullgoda mottagningsanläggningar i hamnarna en förutsättning för att förbudet skall träda i kraft, och organisationen skriver i ett pressmedelande att man nu vill se en konstruktiv dialog mellan hamnarna och rederierna så att inte seriösa operatörers verksamhet försvåras eller fördyras genom otillräcklig utrustning eller taxor som motarbetar miljömedvetna rederier.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.