Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Reparationsvarv | Ekonomi

Många frågetecken kring Götaverken

Mycket är fortfarande osäkert vad gäller framtiden för forna Damen Shiprepair Götaverken. De ex-anställda som vill ta över varvet har ännu inte lämnat något bud.

– Nej, vi fick inte dokumenten från de holländska ägarna Damen Shipyard Group förrän på torsdagskvällen och har därför bett om frist till nästa torsdag. Nu tittar vi på deras siffror och kommer att svara dem i nästa vecka, säger Jan Hermansson, talesperson för den grupp före detta anställda på Damen Shiprepair Götaverken i Göteborg som tillsammans med ett okänt antal intressenter vill ta över reparationsvarvet. 

Svårt att utreda

En avgörande faktor när det gäller varvets fortsatta öden och äventyr är vem som ska betala för kommande miljösaneringar – något som kommer att krävas alldeles oavsett vad som händer med området när Damen Shipyard Group lämnar området. Enligt Jan Hermansson lär det bli ett omfattande arbete att reda ut vem som ska betala för vad. 

– Damen är ju ansvariga för området när det gäller tiden de har varit där, det vill säga från 1993 och framåt. Det vet inte jag om de är så villiga att göra, och det blir ju en fråga mellan Damen och Göteborgs kommun. Sen om vi skulle ta över varvet så kommer vi att ansvara för den miljö vi kommer att handha. Det är inget vi är oroliga för. Det vi däremot är oroliga för är tiden från 1993 och bakåt – vem som ska ansvara för vad som gjordes då. Det är nog även Göteborgs kommun oroliga för. 

Inspel från kanten

Ett oväntat inspel gjordes häromdagen, då det i Göteborgs-Posten framkom att gruppen bakom passagerarfartyget Kungsholm IV eventuellt kan tänka sig att gå in med pengar för att ”rädda Götaverken”, och att man dessutom skulle kunna tänka sig att låta varvet renovera fartyget. 

I utbyte skulle Kungsholm få en kajplats intill Damen Götaverken.

– Jag kan bekräfta att uppgifterna stämmer, men i övrigt får personerna bakom Kungsholm själva uttala sig. Det hade ju varit en jättegrej för Göteborg och lyft hela stan, och visst kan vi åta oss att göra iordning henne, men när det handlar om att ordna kajplats för Kungsholm så är det något som Göteborg och Älvstranden Utveckling har ansvar för. Det är upp till dem att bestämma, säger Jan Hermansson. 

Försäljning pågår

Parallellt med att de före anställda förhandlar med de holländska ägarna fortskrider likvidator Morgan Halléns arbete med att sälja kranar, dockor och inventarier. Enligt uppgifter till Sjöfartstidningen hölls en första auktion på torsdagseftermiddagen, som dock inte gav det resultat som ägarna hade hoppats på. 

Därför kommer en andra auktion att hållas på fredagseftermiddagen. 

Inte oroliga

– Det stämmer att det pågår auktioner, och det är inget konstigt med det. Det är ju likvidatorns uppdrag, och det fortsätter han med tills ägarna säger annat. Vi själva är dock inte med i den här budgivningen, utan vi förhandlar direkt med ägarna, säger Jan Hermansson och fortsätter: 

– Vi är inte speciellt oroliga för auktionerna. Det är ett gammalt varv och värdet på kranar och annat är inte så högt. Även om vi har underhållit det hela så är det för gamla grejer för ett modernt varv att ta över. Det mesta värdet ligger nog i dockorna, men också de är gamla. Jag tror heller inte att de säljer till någon konkurrent, då skrotar de nog hellre det hela. Och då är det inte heller många kronor man får. 

Fotnot: Enligt uppgifter i Göteborgs-Posten på tisdagen säger Damen Götaverken nej till de krav som Göteborgs kommun ställt gällande miljöundersökning och åtgärdsplan för att sanera mark och bottensediment i anslutning till varvsverksamheten. Enligt Göteborgs-Posten ska Damen Götaverken motiverat sitt nej med att det pågår budgivning om verksamheten och att det därför är orimligt med denna typ av undersökningar och utredningar, vilka man dessutom befarar blir ”väldigt kostsamma” och kan jämföras med kostnaderna för en normalstor sanering.