Mærsk skriver upp årsresultatet till USD 5 miljarder

A P Møller-Mærsk-koncernen återhämtar sig kraftigt under årets nio första kvartal. Koncernen skriver nu upp det förväntade helårsresultatet till USD 5 miljarder mot tidigare USD 4 miljarder på grund av högre fraktrater.Nettovinsten för perioden januari–september skrivs till USD 4,2 miljarder, jämfört med en förlust på USD 0,7 miljarder i fjol. Intäkterna steg med 17 procent till USD 41,4 miljarder. Containerverksamheten (Maersk Line) gjorde en nettovinst på USD 2,25 miljarder, jämfört med en förlust på 1,6 miljarder under motsvarande period i fjol. Fraktraterna ökade med 34 procent i snitt, medan de transporterade volymerna ökade med sju procent.APM Terminals gjorde ett resultat på USD 668 miljoner, en uppgång från 340 miljoner. Koncernens verksamheter inom gas och olja noterar ett resultat på USD 1,3 miljarder, jämfört med 958 miljoner i fjol. Förklaringen till det starka resultatet stavas kraftigt ökade oljepriser – priserna ökade med hela 35 procent under perioden.Koncernens sorgebarn är Maersk Tankers som fortsätter att visa röda siffror. I fjol skrevs förlusten till USD 193 miljoner för de tre första kvartalen, i år landade förlusten på 103 miljoner.