Fotograf: Mærsk Group

Kategori: Ekonomi | Container | Folk/företag

Maersk-koncernen delas upp

A. P. Møller-Mærsk-koncernen delas upp i två separata divisioner. Samtidigt flaggas för att oljeverksamheterna kan komma att skiljas av helt eller delvis från koncernen.

Enligt ett pressmeddelande har arbetet med att se över den långsiktiga strategin för koncernen med tanke på tillväxt och aktieägarvärde pågått sedan i somras, där styrelsen nu alltså meddelar att lösningen stavas uppdelning.

”Olika utmaningar”

Närmare bestämt rör det sig om att alla transport- och logistikverksamheter samlas upp i divisionen ”Transport & Logistics”, där bolagen Maersk Line, APM Terminals, Damco, Svitzer och Maersk Container Industry kommer att ingå.

I den andra divisionen, som benämns ”Energy”, samlar man upp energi- och oljeverksamheterna genom att låta den bestå av bolagen Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Service och Maersk Tankers.

– De verksamheter som vi är engagerade i är mycket olika och står inför mycket olika marknadsvillkor och konkurrensmässiga utmaningar. Genom att dela upp våra transport- och logistikverksamheter och våra olje- och oljerelaterade verksamheter i två självständiga divisioner kommer respektive division att kunna upprätthålla fokus på sina respektive marknader, säger styrelseordföranden Michael Pram Rasmussen i pressmeddelandet.

Flera slags lösningar 

Enligt pressmeddelandet kommer ”Transport & Logistics”-divisionens ledande marknadsposition att upprätthållas genom nya produkterbjudanden, digitala tjänster och skräddarsydda kundlösningar.

För ”Energy”-divisionens del är styrelsen övertygad om att oljeverksamheterna kommer att kräva olika typer av lösningar framöver, och nämner att det bland annat kan bli fråga om att enheter separeras enskilt eller i kombination från Maersk-koncernen genom exempelvis joint ventures, samriskbolag eller börsnoteringar. Enligt styrelsen är målet att, ”beroende på marknadens utveckling och strukturella möjligheter” hitta lösningar för oljeverksamheterna inom 24 månader. Vidare ska Maersk Oil fokusera på färre geografiska marknader framöver, framförallt i de danska, brittiska och norska delarna av Nordsjön.

När det gäller Maersk Drilling, Maersk Supply Service och Maersk Tankers kommer de verksamheterna att, som det heter, ”fortsätta att optimera sina marknadspositioner med sina befintliga flottor och orderböcker”.

Skou fortsatt koncernchef

Enligt pressmeddelandet kommer Sören Skou att fortsätta som koncernchef för A. P. Møller-Mærsk, samtidigt som han kommer att vara vd för ”Transport & Logistics”-divisionen.

Claus V. Hemmingsen blir vd för ”Energy”-divisionen och blir samtidigt vice koncernchef.

Nämnas kan för övrigt också att svenske Robert Mærsk Uggla, dottersson till koncernens grundare Mærsk Mc-Kinney Møller, nyligen utsågs till vd för A. P. Møller Holding – det vill säga det bolag som kontrollerar Maersk-koncernens ägarstiftelser. Robert Mærsk Uggla var 2009-2012 vd för tankrederiet Broströms och har sedan dess varit vd för bogserbåtsrederiet Svitzer.