Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Offshore

MacGregor köper Hatlapa

Cargotec-ägda MacGregor köper det tyska familjeägda företaget Hatlapa som är specialiserat på däcksutrustning för handelsfartyg och offshoresektorn. 

Familjeägda företag överlever sällan mer än 100 år eller tre generationer i samma familj och tyska Hatlapa är ett exempel på detta. Hatlapa Uetersener Maschinenfabrik etablerades efter första världskrigets slut av ingenjören Max Hatlapa i Uetersen och började tillverka dieseldrivna lastwinschar för kustsjöfarten. Med ett avbrott under några år efter andra världskriget då skeppsbyggnad var förbjudet i Tyskland och företaget ställde om till produktion av utrustning för landindustrin, har Hatlapa sedan dess utvecklat och producerat ankrings- förtöjnings- och lasthanteringsutrustning för fartyg, liksom kompressorer och styrmaskiner. För offshoreindustrin tillverkar man bl a winschar för ankarhantering och bogsering. Ett stort steg in i den senare sektorn tog man genom att 2011 bli majoritetsägare i norska Triplex i Averøy utanför Kristiansund.  Hatlapa-koncernen har egna produktionsanläggningar i Tyskland och Norge men förlitar sig på underleverantörer till cirka två tredjedelar av produktionen.

Hatlapa har idag 585 anställda i Tyskland, Norge och Asien och en årsomsättning som beräknas till runt EUR 120 miljoner i år. 

Köpet är inte bara en konsolideringsaffär i MacGregors växtstrategi. Det är också en viktig del i förberedelserna för Cargotecs beslutade börsnotering av MacGregor. 

Hatlapa kommer att integreras helt i MacGregors verksamhet men de tre nuvarande aktieägarna kommer att forsätta i organisationen. Som en del av finansieringen ingår också ett lån på EUR 35 miljoner som Hatlapas aktieägare delvis kan omvandla till kapital i MacGregor innan börsintroduktionen.

Affären väntas bli slutförd under andra halvåret i år efter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.