Fotograf: Lundqvist Rederierna

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Lundqvist Rederierna beställer aframax

Åländska Lundqvist Rederierna meddelar att Lundquist Shipping Company beställer en aframax-tanker som förbereds för LNG-drift.

Lundquist Shipping Company Limited, som är ett intressebolag till såväl Ångfartygs Aktiebolaget Alfa som Rederiaktiebolaget Hildegaard inom Lundqvist Rederierna, har idag, onsdag, ingått ett skeppsbyggnadskontrakt med Sumitomo Heavy Industries i Japan om leverans av en aframaxtanker på cirka 112.000 dödviktton.

Syster till Alfa Finlandia

Nybygget blir i stort sett systerfartyg till rederiets tankfartyg Alfa Finlandia som levererades vintern 2019. Till skillnad från Alfa Finlandia blir det nu beställda fartyget förberett för eventuell framtida LNG-drift. Dessutom görs vissa justeringar för att ytterligare minska bunkerkonsumtionen.

Lundqvist Rederierna uppger att fartygets finansiering torde ske med egna medel. Levereransen planeras till januari 2022.

Ovanlig beställning

Rederiet påpekar att det ovanliga med denna beställning är att kontraktet har förberetts och slutförts under rådande coronasituation utan någon fysisk kontakt mellan varv och kund.

– Detta har varit möjligt tack vare de förtroliga förbindelser som skapats mellan parterna under byggnationen av de under de senaste fem åren levererade sju aframax tankfartygen, skriver Ben Lundqvist, vd Lundqvist Rederierna, i ett pressmeddelande.