Fotograf: Lundqvist gruppen

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Lundqvist beställer ytterligare aframax

Åländska Lundqvist Rederierna har beställt ytterligare en aframaxtanker från Japan.

Lundquist Shipping Company Limited, som är ett intressebolag till såväl Ångfartygs Aktiebolaget Alfa som Rederiaktiebolaget Hildegaard, har den 11 september ingått ett kontrakt om leverans av ytterligare ett aframaxtankfartyg på cirka 112.000 dödviktton. Fartyget byggs av  Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd i Japan och leveransen är beräknad till augusti 2022.

Systerfartyg

Det nu beställda nybygget blir i stort sett ett systerfartyg till rederiets Alfa Finlandia som levererades vintern 2019 och till det fartyg som skall levereras i januari 2022. Även detta fartyg blir förberett för eventuell framtida LNG drift.  

Elfte från Sumitomo

Nybygget kommer att bli det elfte i ordningen att levereras från Sumitomo till Lundqvist gruppen. Channel Dragon var det första och levererades 1990.

Såsom vid föregående beställning har kontraktet förberetts och slutförts under rådande coronapandemi utan att det har varit möjligt att etablera någon som helst fysisk kontakt mellan parterna.