Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Politik | Folk/företag

Lotsen som gick in i politiken

Lotsen Patrik Nordin drog igång en sjöfartsgrupp inom Moderaterna i våras för att få upp ögonen och förbättra villkoren för svensk sjöfart – och det finns mycket att göra.

Patrik Nordin, lots i Göteborg sedan fem år tillbaka efter många år som befälhavare och styrman på roro-fartyg och matros på torrlastare, började engagera sig politiskt i Moderaterna (i lokalföreningen Karl-Johan/Masthugget i Göteborg) för några år sedan. Och det är villkoren för landets sjöfart som står i centrum för engagemanget.

– För att vara helt ärlig så hänger det helt ihop med utvecklingen för den svenska handelsflottan. Den har krympt så mycket under senare år att jag kände mig tvingad att engagera mig, säger han och pekar samtidigt på ett av de stora problemen för sjöfarten – synligheten.

– Om inte jag hade varit verksam i branschen så hade jag inte vetat någonting om sjöfart. Det är ett stort problem att det är så tyst om näringen i den allmänna debatten.

Vill påverka nationellt

I våras drog han och den moderate riksdagsledamoten Hans Rothenberg ihop en sjöfartsgrupp i Göteborg. Tanken är att gruppen ska fungera som ett utbildningsforum för sjöfartsintresserade moderater, men också påverka partiet inifrån.

– Vi börjar i Göteborg av naturliga skäl, här finns det största klustret av rederier, underleverantörer och andra företag som levererar tjänster till sjöfarten. Göteborg är en riktig sjöfartsstad.

Hittills har gruppen bland annat träffat Sjöfartsforum och David Erixon, politiskt sakkunnig vid näringsdepartementet, och nu i december väntar ett möte med Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt. Efter årsskiftet väntar också besök hos några rederier som får berätta mer om sina verksamheter, utmaningar och kostnadslägen.

– Gruppen har blivit som en utbildningsplattform för att lära sig mer om näringen. Medlemmarna har olika bakgrund, någon kanske jobbar till sjöss medan någon annan knappt kommit i kontakt med fartyg och sjöfartsnäringen alls. Men huvudsyftet är förstås att påverka hur sjöfartspolitiken utvecklas nationellt. 

– Jag hoppas gruppen även kan påverka det allmänna intresset för sjöfarten, för är ingen intresserad så kommer det inte att hända så mycket.

Ute i sjöfartskretsar muttras det ofta att många frågor som rör sjöfart, däribland tonnageskatten, alltid stöter på patrull hos  finansminister Anders Borg och finansdepartementet. 

För Patrik Nordin är frågan förstås lite känslig, det är ingen lätt sak att kritisera det egna partiet och ska man göra det får man väga orden på tungan.

– Anders Borg är faktiskt en av mina stora idoler inom politiken och jag förstår utmaningarna som omgärdar frågan om tonnageskatt med överavskrivningar och obeskattade reserver, men jag kan även förstå frustrationen folk kan känna, säger Patrik Nordin och fortsätter:

– Skummar man igenom regeringens handlingsplan för sjöfarten kanske man inte blir så imponerad men sätter man sig ner och läser igenom den ordentligt så finns det lite mer att ta fasta på. Syftet med hela planen är att öka den svenskflaggade handelsflottan och det tycker jag säger mycket om ambitionerna. Och när det kommer till tonnageskatt är det inte frågan om vi ska ha den utan i vilken form och hur den ska införas.

Sjöfartsminister

Under den senaste förbundsstämman för lokala föreningar i Göteborg antogs en motion om att det behövs en sjöfartsminister i Sverige – precis som i Danmark.

– Den ligger i pipelinen för att komma med till den stora partistämman nästa år. Gör den inte det så skickar vi in en ny motion. 

Patrik Nordin skrattar när han får den högst hypotetiska frågan om han kan tänka sig att bli sjöfartsminister i framtiden.

– Haha, nej. Jag skulle ha alltför stora skygglappar eftersom jag arbetar inom branschen. Det måste vara någon som har ett större perspektiv och en bredare förankring, nuvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd skulle passa bra.

 

Fakta: Patrik Nordin

42-årig sjökapten och lots. Driver sedan i våras en moderat sjöfartsgrupp. Har arbetat som lots de senaste fem åren vid Göteborgs Lotsstation. Under sina år till sjöss arbetade han på roro-fartyg och torrlastare. Läste upp till sjökapten vid Chalmers i Göteborg (var tidigare matros).

Kommentarer

 • Anonym

  Jag har följt sjöfarten ända sedan jag som 7-åring 1963 köpte min första Svensk Sjöfartstidning. Så länge vi i Sverige hade våra varv och rederier var svenskar stolta och medvetna. Broströmfamiljen var dåtidens HM , Kamprad och tidningar skrev ofta reportage om sjösättningar och hamnutbyggnader. Sedan kom varvskrisen som kostade mänga miljarder och svenskarna förlitade sig på bilindustri på varvstomterna. En rad olyckor med större tankfartyg ”Amoco Cadiz” m.m samt katastroferna på ”Scandinavian Star”, ”Jan Hewelius” samt ”Estonia” gjorde att sjöfart var något negativt i alla sammanhang.
  Branchen har alltid varit konservativ och har inte gjort något större insats själv för att marknadsföra hur betydelsefull den är och hur väldigt miljövänlig den kan vara och spara våra motorvägar och i viss mån järnvägar som kostar skattebetalare miljarder att bygga och underhålla.
  När Maersk trippelserie kom till Köpenhamn och till Göteborg såg man att det finns ett enormt intresse för fartyg och kanske då också för sjöfart i framtiden.
  Nu när hamnarna är stängda för allmänheten så är det lite att börja i uppförsbacke men det finns numera andra arenor. I Halmstad får vi åter en gång vara värd för ”The Tall Ship Races” 2017 med besökare i 100 000 tals och där borde sjöfartens aktörer vara framme med stora informationstält när folk är mottagliga för skepp och sjöfart samt vid andra hamnfester m.m.

  Lycka till hälsar
  Per i Halmstad

  • Patrik Nordin

   Tack så mycket Per för de uppmuntrande orden.

 • Lennart Dahlbäck

  Kul Patrik,
  förvånar mig inte att du tagit denna ”vändning” detta med tanke på ditt engagemang och din politiker svada. Ett kärt ämne att ta i med tanke på den svenska sjöfartspolitiken. Det var med sorg i ögat som man fick se DFDS ”tvingas” flagga från blågult till rödvit. Dessutom så skräms man en hel del av de nya rönen från Rolls Royce om ”drönar” fartygen som skall korsa våra farvatten inom snar framtid. Nu när man arbetar inom Offshore businessen kan man undra var HSE, SMS, ISPS etc. kommer att upprätthållas?
  Lycka till Patrik

  • Anonym

   Tack Lennart. Snackar gärna mer med dig, kanske en lunch? Det finns en hel del att göra, vi måste ju försöka se lite positivt på framtiden. Det är ju trots allt oss det hänger på.

 • realisten

  Värna om KUSTSJÖFARTEN! Vattnet och hamnarna finns där redan och behöver ej beläggas med räls eller asfalt!

 • Anonym

  Nej det finns inget intresse utav svensk sjöfart,SEKO gör inget för att synas,Dom har ju medlemsavgifter ifrån philipinska besättnins män,och då får dom in sin avgift i alla fall
  Nej svenska sjömän skiter dom i

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.