Logistik-Sverige pressar regeringen

Transportgruppen, Transportindustriförbundet, Näringslivets Transportråd och Sveriges Hamnar lämnar över 14 förslag till Näringsdepartementet om viktiga åtgärder för att stärka konkurrenskraften för svensk logistik. Några av punkterna berör sjöfarten. Artikelförfattarna vill bland annat ökad kunskapen om sjöfartsfrågor inom Trafikverket.”Det är endast två personer som kommer att övergå till Trafikverket från Sjöfartsverket och de tar med sig frågor som rör långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen. För att uppnå syftet med det nya Trafikverket är det angeläget att kunskapsuppbyggnaden i sjöfartsfrågor förstärks genom ett nära samarbete mellan detinfrastrukturansvariga verket samt Sjöfartsverket, Transportstyrelsen”, skriver artikelförfattarna.Man vill också se ett stöd av utvecklingen av gröna korridorer:”Ett samlat grepp bör tas inom EU i arbetet med TEN-T, gröna korridorer, sjömotorvägar och arbetet med särskilda järnvägskorridorer för godstransporter. Trafikverket och den svenska regeringen måste proaktivt presentera svenska kandidatprojekt för stöd enligt EU-förordningen om TEN-T.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.