Fotograf: Magnus Sandberg

Kategori: Hamn/Logistik

Lockout fram till sommaren

Som svar på Hamnarbetarförbundets senaste storvarsel kontrar Sveriges Hamnar med lockout och blockad fram till och med 31 juli. 

Sveriges Hamnar varslar om lockout för Hamnarbetarförbundets medlemmar på lediga dagar – så kallat fridagslockout – och blockad mot nyanställningar, övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete under perioden 6 mars till och med den 31 juli. 

”Accepter inte modellen”

Enligt arbetsgivarorganisationen har man gjort allt i sin makt för att avsluta konflikten. Man drog i förra veckan tillbaka lockouterna för att ge bästa förutsättningarna för att tänka igenom medlarnas bud och man har sagt ja till medlarnas bud medan facket har sagt nej. ”Tyvärr står det nu klart att Hamnarbetarförbundet inte accepterar den svenska modellen”, menar Sveriges Hamnar.

– Vi kan inte längre acceptera Hamnarbetarförbundets agerande. Vi kommer inte tillåta Hamnarbetarförbundet att rasera den svenska modellen. Vi tvingas därför skicka ett tydligt och klart budskap till Hamnarbetarförbundets alla medlemmar; vi accepterar ett andrahandsavtal men inget mer, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

”Dränera vår konfliktkassa”

Hamnarbetarförbundet tolkar åtgärderna som en upptrappning av konflikten. ”Det är tydligt att Sveriges Hamnars avsikt är att förmå medlemmar att lämna fackföreningen och att dränera vår konfliktkassa” skriver facket i ett pressmeddelande. Man ställer sig också frågande till om fridagslockouten är en laglig åtgärd och även syftet med åtgärden. ”Det innehåller ett påstående om att vi inte följer svenska arbetsrättsregler, och det är i sak fel. Det är ju arbetsgivarorganisationen som kräver avsteg från lagen genom att Hamnarbetarförbundet ska utestängas från lokala förhandlingar.”