Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Säkerhet

LNG på köl kräver större volymer

LNG-transporter med lastbil genom Stockholm för sjöfartens behov kan på sikt ta sjövägen – men då krävs större volymer. 

Miljöanpassade Viking Grace väcker inte enbart positiv respons i Stockholm. Svenska Dagbladet skriver att färjan lägger krokben för planeringen av nya stadsdelar på norra Djurgården och Östermalm: ”Färjan drivs av naturgas som är så farlig att den inte får transporteras i vägtunnlar. Och om bara ett par år väntas fler rederier följa efter”, står det bland annat i artikeln.

Hur farliga transporterna av LNG egentligen är råder det dock delade meningar om. I SvD-artikeln säger Hans Spets, chef för Länsstyrelsens avdelning för samhällsskydd och beredskap att LNG kan orsaka stora explosioner.

Men Jonas Åkermark, Product Manager LNG Marine vid AGA, som levererar LNG till Viking Grace, är åtminstone delvis av annan åsikt. Till Sjöfartstidningen säger han att transporterna av LNG knappast ens är lika farliga som transporter av bensin.

– Det blir ofta LNG- eller biogastransporterna som får bära något slags hundhuvud på grund av att de är förhållandevis nya produkter i Sverige. Naturgas är betydligt mera svårantändlig än bensin, den har i storleksordning dubbla antändningstemperaturen. Transport av LNG sker i ett tryckkärl som är dubbelmantlat. Det finns en innerbehållare och en ytterbehållare av stål som på ett effektivt sätt skyddar vid kollisioner och annan åverkan, säger han.

Tankbil och bunkerbåt

AGA ska köra LNG med tankbil från Nynäshamn till Stockholm och fylla på en bunkerbåt vid Loudden. Den går sedan till Stadsgården och fyller fem eller sex gånger i veckan på tankarna i Viking Grace. 

Det krävs tre lastbilsekipage per dag för att täcka behovet för Viking Grace. Om AGA får större volymer i Stockholmsområdet bedömer Jonas Åkermark det som väldigt troligt att man kommer att satsa på en större bunkerbåt som går själv till Nynäshamn och hämtar LNG där direkt.

– Då håller man inte längre på med tankbilar. I regel krävs betydligt större volymer än vad man kan åstadkomma med tankbilslösningar. Tankbilen är mer kopplad mot landkunder och kanske mindre fartyg också på sikt.

Att AGA gick in för denna lösning beror helt på de relativt små volymerna.

– Ur vårt perspektiv är detta den mest ekonomiskt försvarbara lösningen så länge vi bara har en enda kund. På sikt så hoppas vi naturligtvis att vi ska få fler kunder här och då skulle vi kunna låta bygga en större bunkerbåt som skulle hämta LNG direkt i Nynäshamn. Då skulle man helt komma bort från lastbilstransporterna genom staden.

Fartygslösning

Jonas Åkermark uppskattar att det krävs minst de dubbla volymerna för att gå in för en enbart fartygsbaserad lösning vid bunkring av LNG.

– Kanske upp till tre till fyra gånger den volymen vi har idag skulle jag gissa.

För stunden ser inte Åkermark några alternativa lösningar till LNG-transporterna från Nynäshamn till Viking Grace.

– Loudden är en industrihamn och Stockholms hamn för hantering av bränslen, därför tycker jag att den hamnen är väldigt lämpad för den här typen av verksamhet. Det är därför som den har blivit förstahandsvalet.

Åkermark tror inte heller att det går att förbjuda transporter av LNG genom Stockholm.

– Genom vår distributör har AGA transporttillstånd att köra LNG-bilar i hela Sverige. Vad man kanske kan göra är att begränsa dem till vissa tider på dygnet i Stockholm. Jag tror att man inte har någon möjlighet att avvisa transporterna helt, den här verksamheten pågår ju redan. Vi följer ju de utpekade farligt gods-vägar som gäller för den här typen av vara.

Bunkerbåten snart klar

Tills vidare kör Viking Grace i huvudsak på dieselolja. Hittills har man kört några hundra ton LNG och är väldigt nöjda med funktionen. Några gånger har man fyllt på tankarna med LNG i Stockholm direkt från lastbil. Seagas, den bunkerbåt som AGA beställt kommer att vara klar för leverans i slutet av februari. Provturerna pågår nu vid varvet i Norge.

– Vi kastar loss så fort vi bara kan. Nu är vi inte riktigt färdiga än med de avslutande testerna, men det är väldigt nära. Vi räknar att vara igång med verksamheten i mars, säger Åkermark.