LNG-terminal till södra Finland

Gasum utreder möjligheterna att bygga en importterminal för LNG i Ingå eller Borgå för EUR 200 till 400 miljoner. Den slutliga kostnaden beror på terminalens dimensionering och genomförande. Dess kapacitet skulle motsvara 25 till 50 procent av dagens LNG-konsumtion i Finland. Åbo hamn har också tecknat intentionsavtal med Gasum Oy om att uppföra en LNG-tank för lagring och distribution i hamndelen Pansio. Initialt är målsättningen att införa LNG som drivmedel på de passagerarfärjor som sköter trafiken inom Skärgårdshavet.