Fotograf: Gasum

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

LNG-beslut skjuts upp

Finland och Estland har inte nått samförstånd om var Finska vikens stora LNG-terminal ska byggas.

Beslutet att bygga en stor LNG-terminal i Finska viken med hjälp av EU stöd för PCI-projekt (Projects of Common Interest) drar ut på tiden. Finland och Estland har inte kunnat enas om var terminalen ska byggas. I juni meddelade EU-kommissionen att ett förslag med ungefär lika stora terminaler i Estland och Finland inte skulle vara berättigat till PCI-stöd.

I slutet av september möttes representanter för Finland, Estland och kommissionen för att diskutera en modell där en stor regional terminal skulle byggas i Finland och en mindre terminal, dimensionerad för att trygga energiförsörjningen, i Estland. Förhandlingarna ledde inte till resultat.

– Finland var beredd att understöda kommissionens kompromissförslag. Det är beklagligt att även i bästa fall kommer den regionala LNG-lösningen nu att skjutas upp. Finland kommer trots det att fortsätta med att bygga ut sin LNG-infrastruktur längs kusten, säger Esa Härmälä, överdirektör för närings- och arbetsministeriet.