Signature of LNG and LBG supply agreement to Marine customer, ESL Shipping and Skangas

Fotograf: Skangas

Kategori: Torrlast

LNG-avtal ”en milstolpe för Skangas”

Skangas avtalar om leverans av LNG till handysize-bulkfartyg som bland annat kommer att skeppa råmaterial för SSAB.

Skangas och det finska rederiet ESL Shipping har ingått avtal om leverans av LNG till de två 25.600 dwt bulkfartyg som rederiet har under byggnad i Kina. De LNG-drivna nybyggena kommer sätts i trafik 2018. Det första av fartygen döptes till Viikki i juni 2017 av Anne Lexelius på SSAB. I enlighet med rederiets tradition har nybygget fått sitt namn efter en plats i Helsingfors.

SSAB ingick hösten 2015 ett långsiktigt avtal med ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial. Ett resultat av avtalet är att ESL Shipping bygger dessa två LNG-drivna bulkfartyg.

Isklass 1A

Fartygen får isklass 1A och uppges bli de första LNG-drivna handysize-bulkfartygen i världen. Huvudmaskinen är en dual fuel MAN B&W 5G45ME-C9.5-GI på 6.000 kW. Dessutom kan ytterligare 1.250 kW tillföras då axelgeneratorn används som propellermotor och matas av hjälpmotorerna. Denna tilläggseffekt behövs för att uppfylla kraven för finsk-svensk isklass 1A.

Milstolpe

Som en del av avtalet kommer Skangas även att förse ELS Shipping med flytande biogas (LBG). LBG och LNG är sinsemellan utbytbara som bränslen.

– Detta avtal är en milstolpe för Skangas. Viikki kommer att vara det första fartyget som vi kommer att försörja från den nya LNG-terminalen i Torneå, säger Kimmo Rahkamo, vd för Skangas, i ett pressmeddelande.

50 procent

– Våra nya fartyg är mycket innovativa och är pionjärer inom miljövänlighet och transporteffektivitet. Detta är ett stort steg i riktning mot ännu grönare sjötransporter. Vår kombination av den senaste skrovdesignen och flera andra energibesparande åtgärder, i kombination med användning av LNG som bränsle, kommer att minska koldioxidutsläppen per ton last som transporteras med mer än 50 procent i jämförelse med den nuvarande fartygsgenerationen. Detta avtal hjälper oss även att sänka våra kostnader, kommenterar Mikki Koskinen, vd för ESL Shipping.