Ljusare för Göteborgs Hamn

Godsflödena i Göteborgs Hamn har stabiliserat sig jämfört med de tidigare kvartalen i år, visar rapporten för det tredje kvartalet.– Vi upplever det som att Göteborgs Hamn har stått sig bra i jämförelse med många konkurrerande hamnar. Vi ser ännu inte några större tendenser till uppgång, men vi ser något stabiliserade volymer och anar en svag ljusning av godstransporter, säger Magnus Kårestedt.Under perioden juli till september hanterades fyra procent färre containrar jämfört med samma kvartal 2008. Motsvarande siffra för första halvåret var minus tio procent. Hittills i år har 606.500 containrar skeppats till och från Göteborgs Hamn.På ro-ro-sidan hanterades 20 procent färre enheter under årets tredje kvartal jämfört med samma kvartal förra året. För första halvåret var motsvarande siffra -26 procent.På bilsidan hanterades 38.412 bilar, vilket är en minskning med 28 procent jämfört med samma period i fjol. Första halvåret var motsvarade siffra -58 procent.På järnvägssidan uppvisade september månad rekord i hanterade godsvolymer med 20.395 enheter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.