Kategori: Ekonomi | RoRo

Liten förlust för Eckerö

Rederiaktiebolaget Eckerö hade en omsättning på EUR 105,9 miljoner för årets första sex månader, detta var en uppgång med EUR 600.000 från motsvarande period ifjol. Rörelseresultatet skrevs till EUR -0,2 miljoner, jämfört med EUR 1,3 miljoner i vinst i fjol.Antalet passagerare minskade med 1,8 procent till 1,12 miljoner och antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna ökade med 2,2 procent till 39.518.Under perioden investerade koncernen EUR 78 miljoner, framförallt i ett nytt passagerarfartyg till Finska viken. Övriga investeringar är ombyggnader och förbättringar av fartyg och fastigheter samt utveckling av IT-system. Om utsikterna för resten av 2012 skriver styrelsen i halvårsrapporten: ”Koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas hålla sig på en relativt stark nivå under andra halvåret 2012, vilket har en gynnsam effekt på resultatet. Priset på bunker förväntas vara högt under andra halvåret. Kostnaderna för igångkörning av det för Eckerö Line anskaffade fartyget kommer att påverka resultatet negativt under andra halvåret. Sammantaget kommer detta att medföra ett försämrat resultat.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.